Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán a playstars.hu portál hogyan kezeli az Ön személyes adatait és megismerje adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Bevezető

Jelen Tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapján (www.bossconnect.com) történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a fenti weboldalról.

Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére /General Data Protection Regulation/

A vállalkozás fenntartja magának a jogot jelen tájékoztatóban foglaltak megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, vagy a vállalkozás adataiban változás áll be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megtesszük.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek

(1) A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintettek számára átlátható módon végezzük.
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns adatokat gyűjtünk, csakis a szükséges mértékig, szem előtt tartva az adattakarékosság elveit
d) az adatokat pontosan és naprakészen tartjuk nyilván, az adatkezelés céljai szempontjából esetlegesen pontatlan vagy szükségtelen személyes adatokat haladéktalanul töröljük, helyesbítjük
e) az adatokat az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig tároljuk
f) a megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával megakadályozzunk az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelését, véletlen elvesztését, megsemmisítését vagy károsodását, megőrizve azok bizalmi jellegét.

(2) Az Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, az ide vonatkozó nyilvántartások vezetéséért.
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a playstars.hu kezelésébe, ha Ön azt a tudomásunkra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, email, a vállalkozás weboldala, telefon, vagy élőszóban közli.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóságok, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabályi felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a playstars.hu portál képviseletében BossConnect Zrt.-t, mint adatkezelőt. Az említett hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

BossConnect Zrt., mint adatkezelő kijelentem, hogy a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.
Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Adataitokat nem továbbítjuk.

Kapcsolati adatok

BossConnect Mentor Program

BossConnect Zrt.

Rétköz u 24.

BudapestBu 1118

Hungary

Illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A szabályzat időbeli hatálya 2017. 03.14-től visszavonásig tart.